All solutions

Collaboration

Connect with clients and colleagues on designs like never before. Share your concepts with your reviewers in the Cloud, inviting them to view, annotate, and comment directly on your CorelDRAW design files using CorelDRAW.app.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing . Share your concepts with your reviewers in the Cloud,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing . Share your concepts with your reviewers in the Cloud, inviting them to view, annotate, and comment
View More

Automation Process

Connect with clients and colleagues on designs like never before. Share your concepts with your reviewers in the Cloud, inviting them to view, annotate, and comment directly on your CorelDRAW design files using CorelDRAW.app.
Comprehensive RPA solution for your business We create digital products that automate your business process
Improve customer service quality with Virtual Assistant
View More

Innovation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing . Share your concepts with your reviewers in the Cloud,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing . Share your concepts with your reviewers in the Cloud, inviting them to view, annotate, and comment
View More

Securities

EBOOK

The optimal set of operating solutions selected from the ecosystem of 81 products, services, and solutions Made by FPT helps businesses increase productivity, save costs, maximize resources and promote efficiency. works to overcome crisis, break out in the new normal context.
ĐỘT PHÁ HIỆU SUẤT TRONG VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP

Tối ưu hoá vận hành để tiết kiệm chi phí, tận dụng tối đa nguồn lực và đẩy mạnh hiệu quả hoạt động, gia tăng năng suất, quản trị rủi ro,… là một trong những chìa khoá quan trọng nhất giúp doanh nghiệp đảm bảo sự tồn tại, đồng thời tạo nền tảng để bứt phá vươn lên.

Công nghệ AI và RPA giúp doanh nghiệp “BỨT PHÁ TRONG TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG”
Công nghệ AI và RPA là một trong những lời giải được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để giúp xử lý các quy trình nghiệp vụ từ khâu tiếp nhận thông tin khách hàng đến giải quyết các thủ tục phức tạp hoàn toàn bằng trợ lý và nhân viên ảo có khả năng làm việc 24/7 với năng suất cao hơn 60 lần so với nhân viên truyền thống, từ đó giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng và bứt phá vươn lên.